POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 22/12/2023

Przerwa świąteczno-noworoczna

Od dnia 22.12.2023 do 01.01.2023 Wykonawca nie będzie prowadził robót budowlanych z powodu przerwy świąteczno-noworocznej.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

FABE POLSKA Sp. z o.o.,
„SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Cybernetyki 19B,
02-677 Warszawa
fabepolska.pl/

/ Projektant

Sweco Polska sp. z .o.o,
www.sweco.pl