POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 22/06/2023

Wprowadzenie Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu w związku z rozpoczęciem prac związanych z budową obiektu WD-5 w ciągu DP 1209K

Zawiadamiam, że w dniu 21.06.2023 r. (środa) na drodze powiatowej DP1209K w miejscowości Poradów została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z rozpoczęciem prac związanych z budową obiektu WD-05

 

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu polega na przełożeniu ruchu na nowo wybudowany bypass wzdłuż odcinka DP1209K. Zostało wprowadzone również nowe oznakowanie pionowe informujące kierowców.

 

Utrudnienia:

- wprowadzenie objazdu

- wzmożony ruch technologiczny

- zmiana toru jazdy

 

Zagrożenia:

- ruchy pojazdów w obszarze prowadzonych prac

- wyjazd/wjazdy pojazdów budowy z dróg technologicznych

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

FABE POLSKA Sp. z o.o.,
„SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Cybernetyki 19B,
02-677 Warszawa
fabepolska.pl/

/ Projektant

Sweco Polska sp. z .o.o,
www.sweco.pl