POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 05/10/2023

Wprowadzenie Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu pod obiekt WS2 na drodze powiatowej nr 1211K

Zawiadamiam, że w dniu 05.10.2023 r. (czwartek) na drodze powiatowej 1211K w miejscowości Poradów została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu pod obiekt WS2 na drodze powiatowej nr 1211K

.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu polega na przełożeniu ruchu na nowo wybudowany odcinek drogi pod obiektem WS-2 z dotychczasowego baypasu.

 

Utrudnienia:

- wzmożony ruch technologiczny

- zmiana toru jazdy

 

Zagrożenia:

- ruchy pojazdów w obszarze prowadzonych prac

- wyjazd/wjazdy pojazdów budowy z dróg technologicznych

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

FABE POLSKA Sp. z o.o.,
„SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Cybernetyki 19B,
02-677 Warszawa
fabepolska.pl/

/ Projektant

Sweco Polska sp. z .o.o,
www.sweco.pl